Програма соціально-економічного та культурного розвитку району

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Бучанського району Київської області на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні","Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету».

 

Оскільки Бучанський район Київської області було утворено у 2020 році з Програми економічного, соціального та культурного розвитку Бучанського району Київської області на 2021 рік було виключено розділ І Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період.

Програма визначає мету, завдання та заходи економічного та соціального розвитку Бучанського району Київської області на 2021 рік.

 

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку Бучанського району Київської області на 2021 рік відображають наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних громад Бучанського району Київської області, а також підприємств, організацій і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році.

Програма містить такі додатки: " Перелік програм, які планується фінансувати за рахунок коштів районного бюджету на 2021 рік" (додаток 1), " Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році" (додаток 2).

Моніторинг реалізації завдань Програми проводитиметься райдержадміністрацією щокварталу шляхом аналізу вжитих заходів, оцінки ефективності результатів роботи у відповідній галузі та подання щоквартальної інформації Бучанській районній раді Київської області, а за підсумком року – річного звіту для розгляду його на сесії Бучанської районної ради Київської області в установленому порядку.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Бучанською районною радою Київської області за поданням Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

 

І. Мета та завдання

 

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання району, посилення інвестиційної та інноваційної діяльності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

 

2.1 Промисловість

Економічний потенціал району складають промислові підприємства переробної, приладобудівної, деревообробної промисловості, будівельні, транспортні організації та торгівельні підприємства.

Найбільші підприємства на території району:

1. ТОВ «Комплекс Агромарс»

3. ПП «Деліція»

5. ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

6. ТОВ «НВП МАДЕК»

7. МПП фірма «Ерідон»,

8. ТОВ «Вінер імпортс Україна ЛТД»,

10. ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»

11. ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР»

14.ТОВ з ІІ «Чиста вода»

15.ТОВ «Інтеркабель Київ»

16. ПП «Мішель»

17. ПП «Корал-Дизайн»

18.ТОВ «Баліс»

19. ТОВ «Алюпол»

20.ТОВ «Біоенергозбут»

21.ТОВ «АЛЬФАПРЕС ІНТЕР»

22.ПП «КОМІНВЕНТ ПЛЮС»

23.ТОВ «НАТУР +»

24.ПРАТ «Ветропак Гостомельський склозавод»

25.ТОВ «Екософт»

 

З метою створення нових виробництв та розширення асортиментної лінійки експортоорієнтованих та імпортозамінних товарів на 2021 рік передбачені такі основні завдання та заходи:

 • подолання наслідків пандемії COVID-19, що вкрай негативно вплинули на діяльність великої кількості підприємств різних секторів економіки;
 • створення  реєстру підприємств промислового комплексу району;
 • проведення анкетування провідних підприємств регіону для визначення та моніторингу проблемних питань діяльності промислового комплексу та пошуку шляхів їх вирішення;
 •   популяризація продукції виробників шляхом сприяння участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, конкурсах, форумах, презентаціях.

 

2.2 Агропромисловий комплекс

 

З метою створення сприятливих соціальних умов для життя сільських жителів та покращення добробуту їхніх сімей на 2021 рік, а також для підвищення рівня продовольчої безпеки,  заплановані такі основні завдання та заходи:

 • сприяння у впровадженні нових технологій в галузі тваринництва;
 • сприяння у розвитку малого та середнього підприємництва, підтримці та розвитку сімейних фермерських господарств, трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства;
 • сприяння у ефективному використанні земель сільськогосподарського призначення, відновлення деградованих земель, що потерпають від засух і повненей;
 • сприяння у виготовленні якісних органічних продуктів харчування, налагодженні їх зберігання та у збуті;
 • сприяння у розвитку ринків сільськогосподарської продукції;
 • проведення виставково-ярмаркової діяльності задля підвищення конкурентоспроможності продукції та виходу на нові ринки збуту; 

 

2.3 Транспортна галузь

 

З метою модернізації транспортної інфраструктури та рухомого складу для забезпечення зростаючої мобільності населення та товаропотоків, а також забезпечення доступних та якісних транспортних послуг населенню, активізації роботи щодо утримання доріг області в належному технічному стані, поліпшення якості дорожнього покриття автодоріг на 2021 рік передбачені такі

основні завдання та заходи:

 

 • своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення в перевезеннях;
 • сприяння у створенні рівних умов для господарської діяльності підприємств-первізників незалежно від форм власності;
 • сприяння у якості транспортних послуг та рівня безпеки на пасажирському транспорті;
 • сприяння у впровадженні та використанні електронних сервісів.

 

 2.4 Споживчий ринок

 

Основні завдання та заходи на 2021 рік:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами;
 • сприяння у насиченні споживчого ринку району широким асортиментом якісних продовольчих та непродовольчих товарів;
 • сприяння у формуванні сприятливого підприємницького середовища у сфері торгівлі;
 • сприяння у трансформації ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;
 • сприяння у вдосконаленні діяльності та будівництві нових об’єктів ринкового господарства;
 • проведення спільних нарад,семінарів,засідань з питань торгово-побутового обслуговування населення.

2.5 Розвиток підприємництва

 

З метою забезпечення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності заплановано реалізацію таких основних завдань та заходів:

 • сприяння у розвитоку партнерства між бізнесом та закладами освіти з метою здобуття професійних кваліфікацій з урахуванням потреб регіональних ринків праці, зокрема шляхом проведення спільних заходів, поширення інформації про успішні практики підприємництва, проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців;
 • підвищення рівня фінансової грамотності бізнесу;
 • сприяння у розширенні ринків збуту для малого та середнього підприємництва в інших країнах.
 • сприяння розширенню мережі обєктів інфраструктури підтримки підприємництва, які функціонують на території громади.

2.6 Будівництво

 

З метою створення сприятливого і комфортного життєвого простору населенню району за рахунок будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, а також поліпшення житлових умов шляхом створення ефективного житлового сектору, який би задовольнив потреби основної частини мешканців району у 2021 році передбачається реалізувати такі основні завдання та заходи:

 • сприяння у збільшенні мережі соціальної інфраструктури району у рамках реалізації Програм територіальних громад на 2021 рік;
 • сприяння у забезпеченні реалізації пілотних проєктів будівництва доступного житла.

 

3. Інвестиційна діяльність

Створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного іміджу та інвестиційної привабливості району, сприяння активізації інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання передбачається реалізувати за рахунок виконання таких основних завдань та заходів:

 • формування прозорого інвестиційного середовища та сприятливих умов для інвесторів;
 • створення реєстру інвестиційних пропозицій (проєктів), вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень району;
 • запровадження регулярних консультацій з потенційними інвесторами з метою виявлення проблем, які створюють перешкоди у процесі інвестування, та організація обговорення пропозицій щодо їх вирішення;
 • створення інформаційного банку даних про підприємства, які потребують інвестицій;
 • проведення роботи щодо сприяння розбудови інфраструктури індустріальних парків для розміщення на території високотехнологічних виробництв;
 • сприяння реалізації інвестиційних проєктів, які знаходяться на стадії впровадження, що дасть змогу збільшити обсяги залучених інвестицій та створити нові робочі місця;
 • проведення зустрічей, круглих столів,  пошук бізнесових контактів, а також обмін досвідом та запровадження нових технологій.

 

4. Житлово-комунальне господарство

 

Для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах належної якості відповідно до національних нормативів і національних стандартів, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, у 2021 році передбачено реалізацію таких основних завдань та заходів:

 • сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунального комплексу на основі сучасних технологій і матеріалів;
 • стимулювання населення до енергозбереження;
 • сприяння у забезпеченні ефективного контролю та зниження втрат і витрат ресурсів під час здійснення господарської діяльності, що надають комунальні послуги;
 • сприяння у вжитті постійних заходів з благоустрою населених пунктів району;
 • сприяння у забезпеченні належної підготовки об'єктів життєзабезпечення населення та соціально-культурного призначення району до сталої роботи у опалювальному сезоні 2021/2022 років;
 • сприяння у впровадженні сучасних технологій збору відходів;
 • сприяння у співробітництві із підприємствами,що забезпечують утилізацію та переробку твердих побутових відходів.

Докладніше: Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бучанського району Київської області на 2021 рік

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь