Загальний порядок прийняття на службу у військовому резерві та укладання контракту резервіста

Що таке служба у військовому резерві Збройних Сил України?

У мирний час громадяни України в добровільному порядку укладають контракти з командирами військових частин про проходження служби у військовому резерві, проходять підготовку на навчальних зборах у складі штатних підрозділів під час активних практичних навчань, тренувань.

Фото без опису

В особливий період до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, після їх звільнення з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві (військової служби). Для Збройних Сил України це дозволяє не допустити втрати обліку підготовлених людських ресурсів, які брали безпосередню участь у бойових діях, що в свою чергу, дозволяє зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів приписавши до них за нарядами цих осіб (резервістів).

В останні роки в Збройних Силах України впроваджено систему підготовки резервістів. Особливістю навчальних зборів резервістів є те, що вони проводяться: в складі бойових бригад лише під час заходів їх бойового злагодження (до 15 діб), а також на базі навчальних центрів (курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу при вищих військових навчальних закладах) (від 15 до 30 діб)у складі військових частин (підрозділів) ТрО, Корпусу резерву (від 5 до 30 діб).

Призов резервістів військового оперативного резерву на військову службу здійснюється або з оголошенням загальної мобілізації чи за окремим рішенням Президента України в ході часткової мобілізації або ж коли особливий період вже триває у разі прийняття відповідного рішення Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України без необхідності оголошувати будь-яку мобілізацію.

Час прибуття резервіста до військової частини (підрозділу) з моменту його оповіщення визначається – одна доба. Це дозволить у випадку відкритої агресії противника доукомплектувати підрозділи підготовленими людськими ресурсами, які в переважній більшості мають бойовий досвід. Військові частини, за рахунок їх доукомплектування резервістами, будуть готові у стислі терміни до виконання завдань без додаткового та тривалого проведення бойового злагодження.

Ще одним із пріоритетних напрямів розвитку служби у військовому резерві стало комплектування резервістами військових частин (підрозділів) територіальної оборони, з метою створення нової системи територіальної оборони держави. Крім участі у планових навчальних зборах, резервісти територіальної оборони проходять підготовку в добровільному і безоплатному порядку, в тому числі у вихідні дні та вечірні часи.

Наголошуємо! Належність до військового оперативного резерву не є перепоною для залучення резервістів до проходження ними військової служби за контрактом! Навпаки, Генеральний штаб Збройних Сил України розглядає цю категорію громадян України, як пріоритетну для укладання з ними контрактів військової служби та служби у військовому резерві.

Служба у військовому резерві – це майже єдина можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру.

Якщо Ви справжній патріот, бажаєте завжди бути готовим до захисту Батьківщини і шукаєте адреналіну, екстриму та нових вражень, – можливо, служба у резерві українського війська саме для Вас!

З якою метою, ще з 2006 року, в державі запроваджено службу у військовому резерві?

Декілька позицій, які разом розкривають основну мету створення служби у військовому резерві:

перша – це те, що відповідно до статті 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави, справою всього Українського народу. Отже, кожен громадянин України, а не тільки лише кадровий військовий, має змогу практично долучитись до реалізації своїх конституційних прав по захисту суверенітету і територіальної цілісності держави, шляхом вдосконалення особистої навченості у військовій справі під час зборових заходів у складі відповідних військових частин, навчальних центрів або ж органів військового управління;

друга – це загальносвітова практика, коли утримання військ у повних штатах, навіть для досить багатих країн, є занадто коштовною справою. Значно практичніше здійснювати періодичні заходи з накопичення та підготовки військово-навчених ресурсів у запасі, тобто військового резерву, ніж щомісяця витрачатись на повноцінне утримання повних штатів військових частин за рахунок коштів власного державного бюджету;

третя – військовий резерв це складова системи комплектування військ (військових організаційних структур), як в мирний час, так і під час дії особливого періоду, тобто військовий резерв є одним із джерел поповнення військ навченим персоналом.

Отже, основна мета запровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України полягає у тому, щоб війська (сили) мали змогу кардинально підвищити спроможність бойових військових частин виконувати завдання за своїм функціональним призначенням за рахунок якнайшвидшого доукомплектування їх мотивованим та навченим особовим складом, – резервістами.

Хто такі резервісти та які шляхи проходження служби у військовому резерві існують? (стаття 1 та стаття 26-2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами))

Резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до такої служби (або ж до військової служби).

Наразі, існує два шляхи проходження служби у військовому резерві:

за контрактом, тобто добровільно (в мирний час та в особливий період);

в обов’язковому порядку – служба у військовому оперативному резерві (на особливий період).

Хто може стати резервістом та має право укладати контракти про проходження служби у військовому резерві? (стаття 26-1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами); пункт 17 Указу ПУ “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” від 29.10.2012 № 618/2012 (зі змінами))

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту про проходження служби у військовому резерві, який за визначеною формою від імені держави з ним укладає командир (начальник) військової частини (установи), який має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якого належить право призначення на відповідні посади. Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий – у резервіста.

Укласти контракт про проходження служби у військовому резерві можуть громадяни України, віком від 18 до 57 років, незалежно від статі, за винятком осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також і чоловіки призовного віку. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві (або військової служби) та відповідати встановленим вимогам її проходження. Крім того Генеральний штаб Збройних Сил України розглядає категорію резервістів зарахованих до військового оперативного резерву як пріоритетну при укладанні цих контрактів.

Вивчення кандидатів у резервісти в мирний час здійснюється шляхом:

вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності;

організації медичного огляду;

перевірки фізичної підготовки;

проведення заходів професійно-психологічного відбору.

Під час дії особливого періоду резервістам військового оперативного резерву пропонується укладати контракти про проходження служби у військовому резерві за спрощеним порядком безпосередньо в ході навчальних зборів.

Контракт, укладений в особливий період, не може бути припиненим або розірваним, а громадянин, який його уклав та який зарахований до військового оперативного резерву, продовжує службу у військовому резерві Збройних Сил України на умовах, визначених законодавством, – до завершення особливого періоду.

Резервісти, які в добровільному порядку уклали контракти про проходження служби у військовому резерві, з обліку резервістів військового оперативного резерву під час дії особливого періоду не виключаються.

Для резервістів рядового, сержантського та старшинського складу, які укладають контракти формується окрема особова справа резервіста.

До особової справи резервіста (за спрощеним порядком) входять наступні документи:

заява громадянина (резервіста, військовозобов’язаного, призовника) про бажання добровільно проходити службу у військовому резерві та укласти контракт про проходження служби у військовому резерві (в довільній формі);

послужний список;

копії сторінок паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

автобіографія (написана власноруч);

копії документів про освіту;

висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві (або військової служби);

інші документи (контракт про проходження служби у військовому резерві, витяг з наказу командира військової частини про укладання контракту, призначення на відповідну посаду та про зарахування до військового оперативного резерву відповідної військової частини, реквізити банківських рахунків тощо).

З метою набуття початкових військових навичок громадянами України, які не мають досвіду військової служби, пропонується укладати контракти про проходження служби у військовому резерві з командирами військових частин (підрозділів) територіальної оборони, де отримати початкову загальновійськову підготовку. В подальшому, такі резервісти можуть бути залучені на навчальні збори у складі бойових бригад з наступним укладанням відповідних контрактів.

З питань укладання контракту про проходження служби у військовому резерві Ви можете звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або ж до командування військової частини, якщо Ви вже резервіст військового оперативного резерву.

Які терміни укладання контрактів з резервістами відповідно до їх складу? (пункти 20, 21, 1201 Указу ПУ “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” від 29.10.2012 № 618/2012 (зі змінами) та стаття 26-2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами))

Перший, другий і наступні контракти укладаються:

із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, – строком на
3 роки
;

із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, – строком на 5 років;

із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, – строком на 5 років.

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві.

Хто належить або ж зараховується до військового оперативного резерву першої черги? (стаття 26-2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами))

В особливий період до категорії резервістів військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються особи звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві (або ж військової служби).

Під час дії особливого періодувсі резервісти, зокрема і ті, які проходять службу у військовому резерві уклавши відповідні контракти, є резервістами військового оперативного резерву.

Які обов’язки у резервістів військового оперативного резерву? (пункт 120-5. Указу ПУ “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” від 29.10.2012 № 618/2012 (зі змінами))

Резервіст військового оперативного резерву зобов’язаний:

ознайомитись з наказом командира (начальника) військової частини (установи) про зарахування до військового оперативного резерву під особистий підпис;

прибути в п’ятиденний термін після звільнення в запас до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військового комісаріату) за місцем реєстрації місця проживання для взяття на військовий облік;

вибуваючи з військової частини (установи) та при взятті на військовий облік у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому військовому комісаріаті) уточнити порядок своїх дій на випадок його призову під час мобілізації, на особливий період або ж у разі прийняття відповідного рішення про призов резервістів Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

зберігати після звільнення і до кінця особливого періоду військову форму одягу, якою він був забезпечений Міністерством оборони України, та у разі призову на військову службу (або під час мобілізації, на особливий період, або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) мати її з собою при прибутті до військової частини (установи);

у разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де він перебуває на військовому обліку, та обов’язково (невідкладно) уточнити порядок свого оповіщення у відповідного командира (начальника) військової частини (установи), де він проходить службу у військовому резерві (зарахований до військового оперативного резерву);

після оповіщення командиром (начальником) військової частини (установи) або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнім військовим комісаром) щодо його призову під час мобілізації, на особливий період, прибути протягом 24 годин до військової частини (установи), де він проходить службу у військовому резерві та діяти за вказівками командира (начальника) військової частини (установи) або ж керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військового комісара).

Згідно із прийнятим Законом тепер резервістів можуть призивати без оголошення мобілізації?

Так звичайно, з прийняттям Закону України (№ 1357-IX від 30.03.2021) з’являється законодавчо унормована можливість призову для резервістів. Особливості призову резервістів визначатимуться в Генеральному штабі Збройних Сил України безпосередньо на підставі загроз національній безпеці держави, які можуть виникати.

З якою метою такий призов резервістів запроваджується?

Основною метою Закону України є створення законодавчого механізму, який дозволятиме оперативно доукомплектувати резервістами (військово-навченими особами, переважно з бойовим досвідом) військові частини всіх складових сил оборони держави в ході стрімко наростаючої військової агресії, а також вчасно реагувати на інші раптово виникаючі загрози національній безпеці держави.

Призов резервістів на таку військову службу надаватиме державі час для прийняття відповідних управлінських рішень для реагування раптово виникаючі військові загрози, зокрема буде додатковий час і на прийняття рішення про можливе оголошення та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

Як та в яких випадках відбуватиметься призов резервістів на військову службу?

Порядок призову резервістів визначений в прийнятому Законі.

Статтею 391 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено що завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення.

Призов громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та їх оповіщення здійснюються командирами військових частин – стосовно громадян України, які проходять службу у військовому резерві за контрактом та/або зараховані під час такої служби до військового оперативного резерву, та керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – стосовно громадян України, які після їх звільнення з військової служби зараховані до військового оперативного резерву.

Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих повістках (повідомленнях).

Особливості такого призову встановлюватиме Генеральний штаб Збройних Сил України відповідними директивними документами, про що також зазначено в цьому Законі.

Щодо конкретних випадків, то їх всі передбачити в законах неможливо та не потрібно цього робити. Рішення про такий призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період буде прийматись Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України враховуючи наявні загрози на театрі воєнних дій.

На який строк передбачається здійснювати призов резервістів на військову службу? Скільки резервістів планується призивати?

Як зазначено в статті 391 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, – “завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення”.

Строк призову резервістів на військову службу буде залежати від наявних загроз на театрі воєнних дій.

 

https://www.zsu.gov.ua/menu/60057b679c13d8762111f10b

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень